LogoDr.jpg

Fajtova Drogerie - barvy laky

teta199x199_336699.jpg
Založeno 1943
6745

Z historie Fajtovy drogerie ve Staré Boleslavi.

Na přelomu let 1942 a 43 otevřel v malém domku v Boleslavské ulici František Fajta (1914) drogerii. Licenci na drogerii musel koupit, byla to vázaná živnost na místo. Do Staré Boleslavi přišel ze Dvora Králové, kde se vyučil, pocházel ze Žernova na Semilsku. V roce 1957 byl František Fajta donucen předat svůj obchod Drobnému zboží Praha. Podnik DZ požadoval, aby vzal místo vedoucího u obchodu, protože jeho odborná, obchodní i lidská pověst byly vysoké. Místo přijal, ale musel odevzdat za velmi ponižujících podmínek zboží, a byl nucen pronajmout zařízení a později v roce 1960 mu jej stejně znárodnili. Koncem padesátých let zřídilo DZ prodejnu drogerie na Mariánském náměstí, tam kde je dodnes. Po celou socialistickou éru se nechodilo do drogerie, ale k Fajtovi. F. Fajta vedl prodejnu tak příkladně, že sbíral ocenění aniž by o ně stál, neboť jemu byla nejvyšší odměnou spokojenost zákazníka. V prodejně působil do devadesátých let a doslova zde vyučil svého syna.

František Fajta (1951) vystudoval na střední škole v Hořicích a do drogerie nastoupil v roce 1973. Nebývalo zvykem, aby rodinní příslušníci pracovali spolu, ale otec na podniku naléhal, že se blíží důchodovému věku a prodejna bude potřebovat dobrého vedoucího. V roce 1974 se stal vedoucím, o rok později nastoupila do prodejny i jeho manželka Alena. Otec však stále v prodejně pracoval do svých 84 let. Po roce 1989 František Fajta starší podal žádost podpořenou doklady a uzavřel dohodu o odkupu zařízení a zboží s odpočtem toho, co bylo v roce 1960 zabaveno. Stačilo pak vyměnit vývěsní štít a tradice mohla pokračovat. V roce 1994 město vyhlásilo veřejnou soutěž na prodej celého objektu, v níž jsme uspěli. V roce 1997 jsme zahájili postupnou rekonstrukci velmi zchátralé budovy od vnitřních prostor až po obnovu původní fasády.

Jsme typický rodinný podnik, nejmladší Fajta tradičního jména František (1980) se vyučil prodavačem drogistického zboží a po maturitě v roce 1999 nastoupil do drogerie. F. Fajta starší zemřel v roce 2001 a bylo jeho životní radostí, že syn vede drogerii a vnuk v rodinné živnosti pokračuje. Alena Fajtová původní kvalifikací učitelka, zařídila praxi učňům, ostatně i syn zde vykonával praxi. V květnu 2003 zavedl nejmladší František počítačový systém. V tu dobu jsme uzavřeli Franšízingovou smlouvu s p.k.Solventem, abychom byli součástí největší české drogistické sítě TETA.


Těšíme se na Vaši návštěvu, pěkný den přeje Fajtova drogerie